Archimedes

  • cel projektu: jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.
  • czas realizacji projektu: od lutego 2009 r. do 15 listopada 2012
  • liczba uczestników projektu: 66 osób (43 kobiety, 23 mężczyzn)
  • osiągnięte rezultaty:
    • poszerzenie wiedzy na tematy związane z przedmiotami ścisłymi.
  • źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół jest w tym projekcie partnerem. Projekt jest finansowany w całości przez EFS.