Sekretariat

Sekretarz Szkoły
mgr Bożena Kłoczko
Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. 1000-lecia P.P. 24
tel. 85 7121124
e-mail: liceum@data.pl