3c

Matematyka

Przed_probna_matura_roz_3_2020

Przed_probna_matura_podst_3_2020_

Przed_probna_matura_roz_3_2020_ODP

Przed_probna_matura_podst_3_2020_ODP

MATEMATYKA_MATURA_PP_KL3_INSTRUKCJA

Przed_probna_matura_roz_3_2020_ODP (1)

Proszę aby każdy uczeń założył konto (w strefie ucznia )na portalu
www.terazmatura.pl i rozwiązywał zadania w wybranym przez siebie dziale, a
w razie trudności wchodził w zakładkę ROZWIĄZANIA  lub TEORIA, gdzie
znajdują się odpowiednie wskazówki.
Język polski
1. Na najbliższej lekcji jęz. polskiego wszystkie osoby, które nie pisały sprawdzianu z „Innego świata” mają obowiązek to nadrobić. Ponadto:
  • uczniowie, którzy nie zdają matury winni przynieść uzupełnione karty pracy (Tekst doskonalący umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentu lit.);

2. Należy przeczytać „Dżumę” A. Camusa  a  następnie przygotować notatkę wg następujących wskazań:

  • nota biograficzna o autorze;
  • podstawowe informacje o egzystencjalizmie, kt. Camus był przedstawicielem;
  • interpretacja motta powieści;
  • problematyka utworu: różne postawy bohaterów w sytuacji zagrożenia, absurd egzystencji, problem zła tkwiącego w człowieku i świecie;
  • „Dżuma” jako powieść parabola.

Ponadto wszyscy uczniowie zobowiązani są uzupełnić Karty pracy z „Dżumy”, które po powrocie będziemy wspólnie na lekcji omawiać (zwłaszcza osoby, kt. nie odpowiadały jeszcze ustnie)

 

Karty pracy Inny Swiat i Dzuma, wiadomości ogólne Dzuma-skompresowany

poprawiony scan karty pracy Dżuma-skompresowany

 

Historia i społeczeństwo

Korzystając z następujących linków:

https://epodreczniki.pl/b/perswazja-i-manipulacja-w-reklamie/PBDd0PEw5

Proszę opracować następujące zagadnienie: Perswazja i manipulacja w reklamie

Najpierw obejrzyj zamieszczony filmik, zrób z niego skrupulatną notatkę a następnie możesz wykonać „Interaktywne ćwiczenia multimedialne”

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D193ztI2R

a następnie wchodząc na stronę:

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131144/v/44/t/student-canon/m/j0000007V6B1v50

przeczytawszy temat Reklamowy zawrót głowy a szczególnie zwróciwszy uwagę na roz. Jakie zabiegi językowe często pojawiają się w reklamach?     i Reklama a manipulacja

wykonaj następujące ćwiczenia: Ćwiczenie 1,2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4,3.

Odpowiedzi przysyłamy na dziennik elektroniczny lub na mojego e-maila.

Bardzo proszę poważnie potraktować zagadnienie, bo jest ono częstym tematem, zarówno matury pisemnej (test), jak i ustnej.

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM

https://epodreczniki.pl/a/polska-we-wspolczesnym-swiecie/DUDsNYYE6

 

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka dla chłopców i dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Ćwiczenia dla chłopców:
https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
https://www.youtube.com/watch?v=H9PNXqy4wsU
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia dla dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi(ostatni link). Po rozgrzewce wykonujemy ćwiczenia z podanych linków codziennie po jednym zestawie ćwiczeń z linku.