3b

Język polski

Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanna Krall

Matematyka

Przed_probna_matura_podst_3_2020_

Przed_probna_matura_roz_3_2020

Proszę aby każdy uczeń założył konto (w strefie ucznia )na portalu
www.terazmatura.pl i rozwiązywał zadania w wybranym przez siebie dziale, a
w razie trudności wchodził w zakładkę ROZWIĄZANIA  lub TEORIA, gdzie
znajdują się odpowiednie wskazówki.

Chemia

kl. III zakres rozszerzony:
Rozwiązać arkusze maturalne z maja 2018 i 2019 r dostępne na CKE
 fizyka rozszerzona
Rozwiązywanie arkuszy maturalnych z https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

Język angielski

Klasa III a + c ( język angielski – poziom podstawowy )

 1. Phrasal verbs.

Ćw. 1 – 5 str. 13 ( SB ), Vocabulary Builder Prasal verbs str. 123 ( SB ), ćwiczenia z działu 1E ( WB )

 1. An informel letter.

Ćw. 2 -7 str. 17 ( SB ), ćwiczenia z działu 1H ( WB ).

 1. Revision – file 1.

Ćwiczenia powtórzeniowe z działu 1 ( WB ).

Elżbieta Kondracka

Klasa III a + b ( język angielski – poziom rozszerzony ).

 1. Ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem wyrażeń przysłówkowych.

Ćwiczenia ze str. 72

 1. Artykuł na temat adaptacji filmowych.

Ćw. str. 73

 1. Ćwiczenia w mówieniu z zastosowaniem zestawu zadań egzaminacyjnych.

Ćw. str. 74 i str. 82

 1. Opisywanie dyscyplin sportowych.

Ćw. str. 76 – 77

 1. Spektakularne imprezy sportowe.

Ćw. str. 78

 1. Mieszany tryb warunkowy.

Ćw. str. 79

 1. Sport indywidualny czy drużynowy?

Ćw. str. 80

 1. Wypowiadanie się na temat różnych form aktywności fizycznej w formie rozprawki.

Ćw. str.81

 1. Zdrowy i niezdrowy tryb życia.

Ćw. str. 84 – 85

 1. Zastosowanie poznanych konstrukcji opisujących nierzeczywisty czas przeszły.

Ćw. str. 85

 Elżbieta Kondracka

 

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka dla chłopców i dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Ćwiczenia dla chłopców:
https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
https://www.youtube.com/watch?v=H9PNXqy4wsU
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia dla dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi(ostatni link). Po rozgrzewce wykonujemy ćwiczenia z podanych linków codziennie po jednym zestawie ćwiczeń z linku.