2c

Matematyka

Przed_probna_matura_podst_1_2020

Proszę aby każdy uczeń założył konto (w strefie ucznia )na portalu
www.terazmatura.pl i rozwiązywał zadania w wybranym przez siebie dziale, a
w razie trudności wchodził w zakładkę ROZWIĄZANIA  lub TEORIA, gdzie
znajdują się odpowiednie wskazówki.

Chemia

kl. II zakres rozszerzony:
T1: Szybkość reakcji – rozwiązywanie zadań
(ksero z lekcji)
Notatki z następujących tematów:
T2: Wpływ temperatury na szybkość reakcji – reguła Vant Hoffa
T3: Reakcje katalityczne. Katalizatory
T4: Zadania
1.
Jak zmieni się szybkość reakcji
jeżeli dwukrotnie zmniejszymy objętość
mieszaniny gazowej ?
2.
Jak zmieni się szybkość reakcji
gdy ciśnienie wzrośnie dwukrotnie
3.
Ile razy wzrośnie szybkość reakcji tworzenia tlenku azotu II
przebiegającej według
równania:
jeśli ciśnienie wzrośnie trzykrotnie ?
4.
Temperaturowy współczynnik szybkości pewnej reakcji wynosi
. Obliczyć , o ile stopni należy
podnieść temperaturę , aby szybkość reakcji wzrosła 10 razy ?
5.
Oblicz szybkość reakcji syntezy amoniaku:
N
+ 3 H
= 2 NH
wiedząc, że stężenie [N
] wynosi 0,2 mol/dm3, oraz [H
] wynosi 0,5 mol/dm3, a stała szybkości reakcji wynosi
1.
6.
Szybkość reakcji syntezy jodowodoru w reaktorze o objętości 2 dm3 wynosi
0,024 mol/(dm3 * s). Do
reakcji użyto 0,3 mola wodoru, oraz
0,32 mola jodu. Oblicz stałą szybkości reakcji.
Kartkówka na pierwszych zajęciach po dniach wolnych!
Fizyka rozszerzona
drgania i fale
https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PpuLO1YQF

Język angielski

Klasa II a+b+c ( język angielski – poziom rozszerzony )

 1. „Social Etiquette In the UK” – reading .

Ćw. 2- 4 str. 84 ( SB ), ćwiczenia z działu 5c ( WB )

 1. „A chance for the better” – reading.

Ćw. 1 – 6 str. 86 – 87 ( SB ), ćwiczenia z działu 5e ( WB ).

 1. „Rite of passage” – reading .

Ćw. 1-6 str. 88 – 89 ( SB), ćwiczenia z działu 5F ( WB )

 1. Ćwiczenia leksykalne.

Ćw.5 – 11 str. 142 – 143 ( SB ).

 1. Appearance and character.

Ćw. 1 – 3, 5 str. 90 ( SB ), ćwiczenia z działu 5G ( WB )

 1. „Body talk” – praca z tekstem.

Ćw. 1- 4 str. 92 ( SB ), ćwiczenia z działu 5I ( WB ).

 1. Language in use.

Ćw. 1 -4 str. 93 i quiz ( SB )

 1. Revision – file 5.

Ćw. 1 – 6 str 96 ( SB ), ćwiczenia powtórzeniowe z działu 5 ( WB ).

Elżbieta Kondracka

Klasa II a +c ( język angielski – poziom podstawowy )

 1. Opisywanie gadżetów z zastosowaniem zerowego trybu warunkowego.

Ćw. 1 – 5 str. 96 -97 ( SB ), ćwiczenia z działu 9A ( WB ).

 1. Strona bierna – czasy: prezent simple i past simple.

Ćw. 2 – 6 str. 98 ( SB ), Grammar Builder 9B str. 140 ( SB ), ćwiczenia z działu 9B ( WB ).

 1. Strona bierna – czasy: present perfect i future simple.

Ćw. 2 – 5 str. 100 ( SB ), Grammar Builder 9D str. 140 ( SB ), ćwiczenia z działu 9D ( WB ).

 1. Czasownik + przyimek.

Ćw. 1 – 7 str. 101 ( SB ), ćwiczenia z działu 9E ( WB ).

 1. Wielkie wynalazki.

Ćw. 1 – 6 str. 102 – 103 ( SB), ćwiczenia z działu 9F ( WB ).

 1. Składanie zażalenia.

Ćw. 1, 3, 5,7 str. 104 ( SB ), Vocabulary Builder Gadgets str. 121 ( SB ), ćwiczenia z działu 9G ( WB ).

 1. An internet forum post.

Ćw. 1 -5 str. 105 ( SB ), Vocabulary Builder Conjunctions str. 121 ( SB ), ćwiczenia z działu 9H ( WB)

Elżbieta Kondracka

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka dla chłopców i dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Ćwiczenia dla chłopców:
https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
https://www.youtube.com/watch?v=H9PNXqy4wsU
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia dla dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi(ostatni link). Po rozgrzewce wykonujemy ćwiczenia z podanych linków codziennie po jednym zestawie ćwiczeń z linku.