2b

Język polski

Zakres 2 b

Powtórzenie romantyzm

Pozytywizm, kl 2b

Karta pracy do dzieła sztuki

Motywy z romantyzmu

Karta pracy

Romantyzm, motywy literackie, 2

Romantyzm, motywy literackie, 2 (2)

Sztuka pozytywizmu, kl 2b

Matematyka

Przed_probna_matura_podst_1_2020

Proszę aby każdy uczeń założył konto (w strefie ucznia )na portalu
www.terazmatura.pl i rozwiązywał zadania w wybranym przez siebie dziale, a
w razie trudności wchodził w zakładkę ROZWIĄZANIA  lub TEORIA, gdzie
znajdują się odpowiednie wskazówki.

Chemia

kl. II zakres rozszerzony:
T1: Szybkość reakcji – rozwiązywanie zadań
(ksero z lekcji)
Notatki z następujących tematów:
T2: Wpływ temperatury na szybkość reakcji – reguła Vant Hoffa
T3: Reakcje katalityczne. Katalizatory
T4: Zadania
1.
Jak zmieni się szybkość reakcji
jeżeli dwukrotnie zmniejszymy objętość
mieszaniny gazowej ?
2.
Jak zmieni się szybkość reakcji
gdy ciśnienie wzrośnie dwukrotnie
3.
Ile razy wzrośnie szybkość reakcji tworzenia tlenku azotu II
przebiegającej według
równania:
jeśli ciśnienie wzrośnie trzykrotnie ?
4.
Temperaturowy współczynnik szybkości pewnej reakcji wynosi
. Obliczyć , o ile stopni należy
podnieść temperaturę , aby szybkość reakcji wzrosła 10 razy ?
5.
Oblicz szybkość reakcji syntezy amoniaku:
N
+ 3 H
= 2 NH
wiedząc, że stężenie [N
] wynosi 0,2 mol/dm3, oraz [H
] wynosi 0,5 mol/dm3, a stała szybkości reakcji wynosi
1.
6.
Szybkość reakcji syntezy jodowodoru w reaktorze o objętości 2 dm3 wynosi
0,024 mol/(dm3 * s). Do
reakcji użyto 0,3 mola wodoru, oraz
0,32 mola jodu. Oblicz stałą szybkości reakcji.
Kartkówka na pierwszych zajęciach po dniach wolnych!
Biologia
Język polski zakres rozszerzony
Ratownictwo medyczne
Referat: ,,Koronawirus – objawy, leczenie, zapobieganie”
Fizyka rozszerzona
drgania i fale
https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PpuLO1YQF

Język angielski

Klasa II b ( język angielski – poziom podstawowy )

  1. Adjective suffixes.

Ćw. 1 -5 str. 89 ( SB ), ćwiczenia z działu 8E ( WB ).

  1. „An Australian murder mystery” – reading.

Ćw. 1 – 7 str. 90 – 91 ( SB), ćwiczenia z działu 8F ( WB ).

  1. Photo description.

Ćw. 1, 4, 6 str. 92 ( SB ), Vocabulary Builder Describing people str. 121 ( SB ), ćwiczenia z działu 8G  ( WB )

  1. An email.

Ćw. 1 – 7 str. 93 ( SB ).

  1. Revision – flie 8.

Ćwiczenia powtórzeniowe z  działu 8 – Woorkbook.

Elżbieta Kondracka

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka dla chłopców i dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Ćwiczenia dla chłopców:
https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
https://www.youtube.com/watch?v=H9PNXqy4wsU
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia dla dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi(ostatni link). Po rozgrzewce wykonujemy ćwiczenia z podanych linków codziennie po jednym zestawie ćwiczeń z linku.