Z wizytą w EMACSA EDAR i Laguna de Zóñar 

6.03. 2024 r. i 8.03. 2024 r. to kolejne ważne dni w trakcie mobilności uczniowskiej projektu „Sorry, taki mamy klimat” w Hiszpanii. Jednym z istotniejszych zadań projektu ,,Sorry, taki mamy klimat” było zapoznanie uczestników z gospodarką odpadami i metodami oczyszczania wód w Hiszpanii. W tym celu wybrali się do EMACSA EDAR w La Golondrina („Sewage treatment plant”), gdzie mieli okazję dowiedzieć się o etapach i procesie oczyszczania wody w Cordobie. Jest to ważny elementem ochrony środowiska.  

Zanieczyszczona woda przyczynia się do degradacji pobliskiej flory i fauny a po procesie oczyszczenia jest zdatna do ponownego użytku. Ma to szczególnie znaczenie dla regionu Andaluzja, gdzie brakuje wody. 

Innym ważnym elementem projektowym była organizacja konferencji klimatycznej w wersji live. 

Dnia 8 marca 2024 r. uczestnicy mobilności w Hiszpanii, mieli okazję wybrać się do rezerwatu przyrodniczego, na terenie którego znajduje się Laguna de Zóñar. 

Konferencję klimatyczną poprowadził Juan de la Cruz Merino, Director – Conservator of Nature Reserves South of Cordoba, który przedstawił najważniejsze informacje o Zoñar Lagoon oraz o jego bioróżnorodności. Wspomniał również o zagrożeniach, z którymi zmaga się ten obszar, a także kwestii ochrony obszarów naturalnych (gleby, wody, powietrza). Dodać należy, że konferencja była prowadzona w wersji live a także w połączeniu ze szkołą w Dąbrowie Białostockiej. 

Po wykładzie uczniowie z polskiej, greckiej i hiszpańskiej szkoły przedstawili prezentacje działalności szkół w zakresie prowadzonych przez nie działań proekologicznych. A potem był czas na wędrówkę po obiekcie i podziwianie uroków andaluzyjskiego rezerwatu. Na jego terenie znajduje się wiele ptaków wodnych, m.in. kaczka białogłowa czy sterniczka, jak również bogata flora gatunkowa pod ścisłą ochroną.  

Celem projektu „Sorry, taki mamy klimat” jest podniesienie jakości działań instytucji zaangażowanych w edukację ekologiczną i ochronę środowiska naturalnego. Projekt zakłada wzrost świadomości ekologicznej. Jest on realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej.

Tekst: Sabina Fiedorowicz kl. II B, Justyna Jałoszewska kl. IV B, Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik