Rekrutacja do projektu w ramach wniosku akredytacyjnego :

2023-1-PL01KA121-VET-000135402

W związku z uchwaleniem przez Zarząd Powiatu Sokólskiego Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie nr 2023-1-PL01KA121-VET-000135402 oraz powołania Komisji rekrutacyjnej realizowany jest proces rekrutacji.

Udział w projekcie w tym roku mogą wziąć uczniowie klas o profilach: gastronomicznym, informatycznym i rolniczym. Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego. W załączeniu znajduje się regulamin rekrutacji, karta zgłoszenia ucznia, karta zgłoszenia nauczyciela oraz kwestionariusz rezygnacji.

Karty zgłoszenia należy zarejestrować w sekretariacie szkolnym i dostarczyć do Starostwa (pokój nr 64) do dnia 10 kwietnia 2024 roku.

Wyjazd do Grecji do miejscowości Laptokaria 25 uczniów oraz 4 opiekunów odbędzie się w terminie od 2 czerwca do dnia 15 czerwca 2024 r.

Wyjazd do Grecji do miejscowości Laptokaria 18 nauczycieli odbędzie się w terminie od 7 lipca do dnia 20 lipca 2024 r.