Jak być eco-friendly? Dlaczego jest to ważne?

W dniach 5 – 7 marca 2024 roku w ramach mobilności uczniowskiej do Hiszpanii (C6) młodzież z trzech krajów partnerskich zaangażowana w projekt „Sorry, taki mamy klimat” w międzynarodowych grupach wcieliła się w rolę nauczycieli i prowadziła zajęcia z ekologii, dbania o środowisko a przede wszystkim podejmowania działań proekologicznych. Motyw przewodni zajęć to kwestia ochrony gleby, jej kompostowania i erozji  a także znaczenia opadów deszczu na jej degradację. Ważny był także temat zasolenia gleby i jej wpływu na pobieranie wody przez rośliny.

Lekcje odbywały się w 12 klasach Colegio Seneca SCA w Cordobie, według wcześniej przygotowanych scenariuszy przez nauczycieli realizujących projekt. 

Zajęcia prowadzono metodami aktywnymi m.in. metodą doświadczeń i obserwacji. Najciekawszymi, a jednocześnie najtrudniejszymi, eksperymentami było przygotowanie dla młodzieży gleby, podłoża z roślinami i kompostu. Pomogli przy tym nauczyciele biologii (główni autorzy scenariuszy) Francisco Paco Mulet, Mario Diez, Fran Ruiz. Lekcje były także okazją do dyskusji na temat zanieczyszczenia naszego środowiska, jego skutkach dla człowieka.

Także omawiano sposoby zmiany trybu życia na bardziej eco-friendly. Wszystkie zajęcia prowadzone były oczywiście w języku angielskim. Uczniowie hiszpańskiej szkoły brali aktywny udział w eksperymentach. Zaś dla uczestników projektu to również ciekawe doświadczenie i wyzwanie, któremu, udało się sprostać. Dzięki tego typu zadaniom mogli polepszać i rozwijać swoje praktyczne umiejętności językowe poprzez stałe porozumiewanie się oraz współpracę z kolegami i koleżankami z Grecji i Hiszpanii. 

Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej. 

Całkowita kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na wszystkie kraje partnerskie wynosi 153 146 euro.

Tekst: Edyta Budnik zdjęcia: Edyta Budnik, Anna Kulhawik, Joanna Pigiel, Katarzyna Sidorowicz