Pod hasłem „SZALOM Pokój – Dar Boga” odbyły się obchody XXVII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, w Dąbrowie Białostockiej po raz 9.

„Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie kard. Grzegorz Ryś wyraził nadzieję, że niezależnie od obchodów centralnych Dzień Judaizmu zostanie zauważony w każdej polskiej diecezji a nawet każdej katolickiej parafii w Polsce. Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem podkreślił, że antysemityzm, jakkolwiek motywowany, zawsze jest grzechem”. https://www.ekai.pl/pokoj-dar-boga-xxvii-dzien-judaizmu…/

Nasze uroczystości rozpoczęło wystąpienie ks. Mateusza Trochima, który przybliżył zebranym znaczenie pojęcia „szalom” w kontekście biblijnym oraz nauczaniu Jezusa. Wspólna modlitwa psalmami – „poezją i modlitwą wieków”, która łączy a nie dzieli, przybliżenie istoty Dnia Judaizmu oraz odsłonięcie kodu QR na muralu „Drzewo Pamięci” autorstwa potomka dąbrowskich Żydów Marka Podwala to części dzisiejszej uroczystości. Kod QR został przygotowany przez p. Wojciecha Młotkowskiego reprezentującego StronaPamieci.PL. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości, w szczególny sposób dyrektorowi Jarosławowi Budnikowi, ks. Mateuszowi Trochimowi, p. Wojciechowi Młotkowskiemu, Barbarze Siwińskiej i Mirosławowi Szutowi z Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku oraz uczniom z projektu Szkoła Dialogu.

Na muralach umieszczono kody QR ufundowane przez p. Wojciecha Młotkowskiego z Warszawy. Trzeci kod zostanie zainstalowany na grobie gen. N. Sulika i rodziny w Kamiennej Starej. Zdjęcia R. Klimaszwski oraz strony https://isokolka.eu/, tekst Dorota Budzińska.