Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika

17 stycznia 2024 r. po raz dwudziesty pierwszy w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika.

 W tak ważnym dla dąbrowskiej społeczności wydarzeniu udział wzięli:
• Jerzy Białomyzy  – Wicestarosta Powiatu Sokólskiego,
• Artur Gajlewicz  – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej,
• mjr Piotr Korzunowicz – w imieniu dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,
• mjr Emilia Brzozowska z 18 Pułku Logistycznego z Łomży,
• mjr rezerwy Paweł Gurzyński – reprezentował 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej,
• Leszek Kiejko – sekretarz Gminy Dąbrowa Białostocka,
• Andrzej Kamliński  – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Prezes Fundacji Gama,
• Wojciech Młotkowski – autor projektu „Strona Pamięci”;
• przewodnicząca Rady Rodziców – Bogusława Gromko.

 Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół – Jarosława Budnika, który w swoim przemówieniu odwołał się do życiorysu Generała Nikodema Sulika, podkreślając jego udział w walce o wolną i niepodległą Polski. Jednocześnie udowadniał tezę: „Generałów mieliśmy wielu, ale ten był wyjątkowy. Potem głos zabrali zaproszeni goście.

 W części artystycznej przybliżającej życiorys Naszego bohatera wystąpili uczniowie klasy IV B:, zaś swoim pięknym wokalem akademię uświetnili: Marta Ryszkiewicz, Wiktoria Żdanuk, Emilia Matusewicz, Wiktoria Sienkiewicz oraz Michał Pawlukiewicz. Uczniowie pracowali pod opieką merytoryczną i artystyczną dyrektora Tomasza Rogozińskiego i Mirosława Hańczaruka.

 W trakcie akademii ogłoszono wyniki i podsumowano pięć konkursów  zorganizowanych w związku z Patronem dąbrowskiej placówki. 

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Judyta Orpik kl. I B, Oliwia Hećmańczuk kl. I A