Zajęcia z pierwszej pomocy

W listopadzie odbyły się zajęcia z zasad postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez pana Janusza Bielawskiego oraz uczniów klasy mundurowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.
Uczestnicy bardzo chętnie brali udział we wszystkich  ćwiczeniach wcielając się w rolę ratowników oraz osób poszkodowanych.
Oprócz miłe spędzonego czasu uczestnicy nauczyli się wiele pożytecznych czynności które mogą komuś uratować życie.