Uroczystość z okazji 39. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i odsłonięcia muralu w LO w Suchowoli  

19 października 2023 r. dyrektor szkoły Jarosław Budnik, reprezentacja kadetów z Oddziałów Przygotowania Wojskowego wraz z pocztem sztandarowym miała przyjemność reprezentowania naszej szkoły na uroczystościach z okazji 39. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana Solidarności oraz odsłonięcia muralu na budynku LO w Suchowoli.  

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych. Naszą szkołę godnie reprezentował poczet w składzie: kadet Maria Pawełko – dowódca i asysta pocztu, kadet – Patryk Koźbiel – chorąży oraz kadet – Dominika Sutuła – asysta.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przy którym wartę pełnili kadet – Szymon Kurel oraz kadet – Dawid Skokowski. Zostały tam złożone wieńce i kwiaty.  

Kolejnym ważnym punktem wydarzenia było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie muralu na budynku LO w Suchowoli. Mural przedstawia postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki a także umieszczone są daty wygłoszonych przez niego ważnych homilii. 

W uroczystości udział wzięli: : Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Piotr Rećko, Starosta Sokólski, Jerzy Białomyzy, Wicestarosta, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Członek Zarządu, Krzysztof Pawłowski, Radny Powiatowy, Daniel Supronik, Dyrektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz dyrektorzy jednostek powiatowych.

 Tekst i zdjęcia: Wiktoria Sienkiewicz kl. 2c