Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypada w sobotę, ale z uwagi na Powiatową Galę Stypendialną, nasza szkoła uroczyście uczciła ten wyjątkowy dzień już 12 października 2023r.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Potem licznie zgromadzona młodzież wraz z gronem pedagogicznym wysłuchała przemówienia dyrektora szkoły Jarosława Budnika. Podkreślono w nim znaczenie roli nauczyciela, jako przewodnika i mentora młodych ludzi. Nie zabrakło również życzeń i ciepłych słów skierowanych do pracowników całej szkoły, dzięki którym młodzież może rozwijać się sportowo, naukowo, ale też czuć wsparcie i zrozumienie.

Potem głos zabrała kpt. Joanna Charytoniuk, dołączając się do życzeń w imieniu Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. 

Następnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika wyróżnionym nauczycielom, którzy swoją pracą i poświęceniem przyczynili się do sukcesów i rozwoju szkoły.

Potem Dorota Budzińska – opiekun merytoryczny projektów wielokulturowych, poinformowała zebranych, że naszej szkole po raz kolejny przyznano tytuł SZKOŁY DIALOGU 2022/23 ( projekt Forum for Dialogue ).To wyróżnienie było także owocem pracy klasy 2B.

W drugiej części apelu program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas I, II i III pracujący pod opieką Krystyny Kopańko i Urszuli Puczyńskiej.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Joanna Tarasewicz