„Pochówek żydowski w pamięci chrześcijan” – projekt edukacyjny finansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

27 października 2023 r. na hali ZS w Dąbrowie Białostockiej podsumowaliśmy projekt edukacyjny „Pochówek żydowski w pamięci chrześcijan”. Celem projektu było poznanie zwyczajów pogrzebowych w judaizmie oraz zbadanie, jak te tradycje zostały zapamiętane przez polskich sąsiadów. Młodzież uczestniczyła w wykładach doktora Tomasza Wiśniewskiego (prezes Stowarzyszenia  Muzeum Żydów Białegostoku) oraz p. Krzysztofa Bielawskiego (pracownik Muzeum POLIN) – specjalistów od cmentarzy żydowskich, znawców historii polskich Żydów oraz autorów książek i filmów. Na żydowskim cmentarzu w Dąbrowie p. Bielawski przeprowadził bardzo ciekawe warsztaty o nagrobnych inskrypcjach hebrajskich a młodzież, z niewielką pomocą, odczytała kilka napisów na macewach. Rezultatem projektu jest film w reżyserii dr. T. Wiśniewskiego, w którym świadkowie historii opowiadają o żydowskich zwyczajach pogrzebowych i żałobie. Podsumowująca projekt konferencja i premiera filmu zakończyła się wyśmienitym poczęstunkiem. Koordynatorki projektu: D. Budzińska i J. Konstańczuk reprezentujące stowarzyszenie „Kocham Dąbrowę”, które pozyskało grant. Zdjęcia: Agata Reducha i Tomasz Wiśniewski.