Witamy nowy rok szkolny 2023/24

4 września 2023 roku o godz. 10 00 w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2023/24. Została ona poprzedzona mszą świętą w kościele pw. św.  Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.

Naukę w pięciu klasach pierwszych rozpoczęło  114 uczniów liceum ogólnokształcącego i 22 szkoły branżowej I stopnia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
• poseł na sejm RP – Mieczysław Baszko;
• Jerzy Białomyzy – wicestarosta  Powiatu Sokólskiego;
• kpt. Marcin Dąbrowski z I Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. W. Liniarskiego,
• por. Edyta Łuczaj z Wojewódzkiego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Po  odśpiewaniu hymnu państwowego, krótkie okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Jarosław Budnik. Społeczność szkolna uczciła minutą ciszy  tragicznie zmarłych wieloletnich pracowników szkoły – Barbarę i Tadeusza Łapciuków oraz Oliwię Rusiecką – Łapciuk.

Jerzy Białomyzy –  Wicestarosta Powiatu Sokólskiego po złożeniu życzeń,  w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko odczytał list skierowany do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Głos zabrał także poseł na sejm RP – Mieczysław Baszko i wręczył prezent- komplet piłek, nawiązując do sukcesów sportowych naszej szkoły. Zaś kpt. Marcin Dąbrowski i por. Edyta Łuczaj w sposób szczególny zwrócili się do  uczniów klas mundurowych, proponując im udział w multimedialnym  projekcie edukacyjnym  „Kalendarz z mundurem” sygnowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W nowym roku szkolnym pełni optymizmu, gotowi na nowe wyzwania życzymy naszym uczniom a także ich rodzicom wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.


Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia, Anna Kulhawik, Edyta Budnik