Spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Kulturalnie i kulinarnie”

4 września 2023 r. w dąbrowskim liceum,  tuż po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, odbyło się spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Kulturalnie i kulinarnie”.  Jego uczestnicy podzielili się wrażeniami po zrealizowanych mobilnościach w Grecji i Włoszech a wspomnienia umiliły filmiki zmontowane przez Pawła Antonika oraz Stasia Stroczkowskiego i Olafa Tarasewicza. Wręczono także certyfikaty wszystkim uczestnikom mobilności.

Teraz pozostaje żmudna praca kronikarska, graficzna i edytorska, selekcjonowanie materiałów  i układanie ich do kolejnej szkolnej publikacji. Zajmuje się nią doświadczony redakcyjny zespół: Natalia Wnuk, Julia Gawrylik i Zuzanna Pigiel. Zakończenie projektu jest przewidziane na  17.06.2024 r. 

Ostatnim elementem przedsięwzięcia jest dwutygodniowy kurs języka angielskiego dla 3 nauczycieli i 1 pracownika administracyjnego.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik