Projekt: Szkoła Myślenia Pozytywnego

Głównym celem tego programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka, jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on oddziaływuje na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, z holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. W ramach SMP placówki uczestniczące w szkoleniach, warsztatach, programach dedykowanych, samodzielnie realizowały co miesiąc szereg wyzwań angażując w to całe społeczności szkolne (uczniów, nauczycieli, rodziców). Każdy miesiąc to nowe zadania, nowe tematy i nowe możliwości na kreatywne działania! Działania realizowane w ramach programu zostały docenione, co potwierdza uzyskany certyfikat Szkoły Myślenia Pozytywnego. 

 W roku szkolnym 2023/24 nadal będziemy uczestnikami tych działań. 

Koordynatorem projektu był pedagog szkolny Agnieszka Dzienisik, zaś realizowali go przede wszystkim uczniowie i wychowawcy internatu oraz wybrane klasy LO i BSIS, za co serdecznie dziękujemy!