Jak być ecofriendly?


W dniach 26 – 27 września 2023 roku w ramach mobilności uczniowskiej do Grecji młodzież z trzech krajów partnerskich zaangażowana w projekt „Sorry, taki mamy klimat” w międzynarodowych grupach wcieliła się w rolę nauczycieli i prowadziła zajęcia z ekologii, dbania o środowisko a przede wszystkim podejmowania działań proekologicznych. Motyw przewodni zajęć dotyczył ochrony wód i sposobów jej oczyszczania (zadanie projektowe 3rd Senior High School „EPIFANIOS SCHOOL”)
Lekcje odbywały się w 12 klasach 3. i 10. Gimnazjum w Ioanninie, według wcześniej przygotowanych scenariuszy przez nauczycieli realizujących projekt. Zajęcia prowadzono metodami aktywnymi m.in. metodą doświadczeń i obserwacji. Najciekawszym, a jednocześnie najtrudniejszym, eksperymentem dla młodzieży było przygotowywanie naturalnego filtra oczyszczającego brudną wodę oraz sprawdzanie odczynu pH wód. Lekcje były także okazją do dyskusji na temat zanieczyszczenia naszego środowiska, jego skutkach dla człowieka. Także omawiano sposoby zmiany trybu życia na bardziej ecofriendly. Wszystkie zajęcia prowadzone były oczywiście w języku angielskim. Uczniowie greckich gimnazjów brali aktywny udział i z pewnością nauczyli się czegoś nowego. Zaś dla uczestników projektu to również ciekawe doświadczenie i wyzwanie, któremu, na szczęście, udało się sprostać. Dzięki tego typu zadaniom mogli polepszać i rozwijać swoje praktyczne umiejętności językowe poprzez stałe porozumiewanie się oraz współpracę z kolegami i koleżankami z Grecji i Hiszpanii.
Dodać należy, że przed rozpoczęciem mobilności greccy uczestnicy projektu przeprowadzili zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej wśród najmłodszych uczniów.
Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej. Całkowita kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na wszystkie kraje partnerskie wynosi 153 146 euro.
Tekst: Karolina Karpienia, Oliwia Kopeć, Edyta Budnik zdjęcia: Edyta Budnik, Anna Kulhawik, Natalia Wnuk