Akcja przeprowadzka

05.09.2023 r. kadeci z oddziałów przygotowania wojskowego z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej wzięli udział w przenoszeniu książek ze starego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do nowego.

W wydarzenie zaangażowali się także mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka, pracownicy Biblioteki Publicznej, Koła Gospodyń Wiejskich, Klub Senior Plus, strażacy, policjanci, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki oraz władze samorządowe z burmistrzem Arturem Gajlewiczem na czele.

Akcja polegała na stworzeniu przez wszystkich „żywego łańcucha”, gdzie jego uczestnicy podawali sobie książki z rąk do rąk aż do ostatniej książki pod tytułem „Finał”.

Tekst: Emilia Malewicz III c, Maria Pawełko II c   Zdjęcia: Emilia Malewicz III c, Dominika Zajko II c