Quiz z historii i kultury starożytnego Rzymu

W trakcie mobilności we Włoszech w ramach pracy projektowej uczestnicy przygotowali quiz dotyczący historii i kultury starożytnego Rzymu, który zostały umieszczony na platformie Kahoot. 5.06. 2023 r. został on przeprowadzony, zarówno dla uczniów włoskich, jak i polskich podczas wizyty w partnerskiej szkole a także w dąbrowskim liceum.  Przedsięwzięcie wzmocniło umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, umiejętności językowych oraz utrwaliło wiedzę z historii historii  i kultury starożytnego Rzymu.


Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.


Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik