Edukacja po włosku

 W trakcie dwutygodniowej mobilności do Włoch uczestnicy projektu „Kulturalnie i kulinarnie” mieli możliwość poznania specyfiki włoskiego systemu edukacji,  obserwacji różnic i  podobieństw między włoskim a polskim systemem kształcenia. Podczas spotkania w partnerskiej szkole mieli okazję obejrzeć prezentacje  obrazujące to zagadnienie.

Aby  pogłębić powyższą  wiedzę, uczestniczyli również w spotkaniu z włoskim studentem ekonomii, który dokładnie zobrazował, jak wyglądają kolejne etapy kształcenia po ukończeniu szkoły średniej oraz opowiedział o życiu studenckim we Włoszech.

Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.

Tekst: Natalia Chodziutko kl. II B