Zajęcia z ekologii w kl. II i III szkół podstawowych w ramach projektu „Sorry, taki mamy klimat”

Chociaż w ostatnim czasie nic nie wspominaliśmy o naszych działaniach projektowych, to jednak cały czas dużo się dzieje! Jakiś czas temu, czyli od 13 do 22  lutego 2023 r. młodzież zaangażowana w projekt „Sorry, taki mamy klimat” przeprowadziła dwugodzinne zajęcia w kl. II i III szkoły podstawowej. Ich celem było rozbudzenie zainteresowania otaczającym nas światem, zapoznanie z właściwościami powietrza, uwrażliwienie na jego jakość, poznanie źródeł zanieczyszczenia a przede wszystkim ich skutków dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Mali odkrywcy wykonywali proste doświadczenia chemiczne związane z obecnością powietrza, jego właściwościami, układali rozsypanki wyrazowe, puzzle i rozwiązywali krzyżówkę tematyczną.

Lekcje odbywały się w okolicznych szkołach podstawowych: Dąbrowie Białostockiej, Lipsku, Różanymstoku, Nowym Dworze, Kamiennej Nowej, Zwierzyńcu Wielkim, Suchodolinie, Bagnach wg wcześniej przygotowanych scenariuszy przez nauczyciela chemii  mgr Urszulę Lipską. Dla uczestników projektu to kolejne ciekawe doświadczenie, zgoła odmienne od zajęć z ekologii  w klasach VIII, które odbywały się w międzynarodowych grupach  w trakcie pobytu w Polsce w ubiegłym roku. 

Podobne zajęcia także przeprowadzili pozostali młodzi uczestnicy projektu  „Sorry, taki mamy klimat” w swoich szkołach w Grecji i Hiszpanii.  Niebawem, czyli od 24 września 2023, kiedy wszyscy spotkają się w Ioanninie w 3rd Senior High School “Epifanios School” w trakcie kolejnej mobilności w Grecji będą mogli podzielić się doświadczeniami.

Bardzo gorąco dziękujemy dyrekcjom szkół podstawowych  z Dąbrowy Białostockiej, Lipska, Różanegostoku, Nowego Dworu, Kamiennej Nowej, Zwierzyńca Wielkiego, Suchodoliny oraz Bagien za bardzo dobrą współpracę, życzliwość, gościnność i pomoc w realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat”.  Jesteśmy wdzięczni także wszystkim nauczycielom nauczania początkowego, którzy umożliwili nam realizację tego trudnego wyzwania, jakim było przeprowadzenie zajęć ekologicznych. Mamy nadzieję, że udało się nam sprostać wyzwaniu a Państwa uczniowie nauczyli się czegoś nowego.

Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej kwotą 57 514,00 euro. Czas zakończenia przewidziany jest na 17.06.2024 r. 

Tekst: Edyta Budnik,  zdjęcia: uczestnicy projektu ,,Sorry taki mamy klimat”