Włochy – kulturalnie i kulinarnie

25.05.2023 r. odbyło się spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia „Kulturalnie i kulinarnie” o nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077384 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Erasmus +. Poprzedzało ono mobilność naszych uczniów do Włoch. 

 W dn.28.05. – 10.06.2023 r. trzynaścioro uczniów pod opieką nauczycieli wyjedzie do  Włoch w celu realizacji założonych zadań projektowych, dokładnie takich samych, jak miesiąc wcześniej przygotowywała grupa w Grecji.  

Na spotkaniu rodzice poznali szczegółowy harmonogram działań projektowych (wcześniej uzgodniony w trakcie wizyty przygotowawczej), omówiono regulamin obowiązujący uczestników mobilności i sprawy organizacyjne związane z wyjazdem, ale najważniejszym punktem było podpisanie umów między niepełnoletnimi uczestnikami mobilności, ich rodzicami a dyrektorem szkoły Jarosławem Budnikiem.

 Projekt ma służyć podniesieniu jakości kształcenia poprzez rozwój umiejętności kluczowych uczniów i wzrost kompetencji nauczycieli.

Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik