Wielki quiz o demokracji greckiej 

W trakcie mobilności w Grecji w ramach pracy projektowej uczestnicy przygotowali quiz dotyczący demokracji greckiej, który zostały umieszczony na platformie Kahoot. 26.04. 2023 r. podczas wizyty w szkole w Katerini a także w dąbrowskim liceum został on przeprowadzony, zarówno dla uczniów greckich, jak i polskich. 

Przedsięwzięcie wzmocniło umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, umiejętności językowych oraz utrwaliło wiedzę z historii greckiej.

Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.