Święto Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Białostockiej

3 maja 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed 232 lat. Poczet sztandarowy uczestniczył we mszy św. a potem delegacja reprezentowana przez dyrektora szkoły Jarosława Budnika i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego ( Beatę Pigiel i Aleksandrę Sutułę) złożyła kwiaty pod obeliskiem Generała Nikodema Sulika. 

Składamy serdeczne podziękowania chorążemu pocztu sztandarowego: Pawłowi Kowieskiemu a także asyście Sebastianowi Samojlikowi, Szymonowi Borko, Jakubowi Hajkowskiemu i Jakubowi Połubińskiemu za godne reprezentowanie szkoły, poświęcony czas i zaangażowanie. 

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik