Dzień Kadeta w dąbrowskim Zespole Szkół im. gen. Sulika

W tym roku po raz pierwszy obchody Dnia Kadeta zostały zorganizowane w Dąbrowie Białostockiej.  Święto to ma bogatą tradycję i zostało ustanowione w 1930 roku w rocznicę rozpoczęcia walk o górę św. Anny  w trakcie III powstania śląskiego. Był to jednocześnie dzień śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza. Kadetem nazywa się też początkującego żołnierza, zarówno w czasie służby wojskowej, jak i w czasie wojennej mobilizacji. 

Obecnie kadetami nazywa się uczniów certyfikowanych klas mundurowych, oddziałów przygotowania wojskowego czy branżowych oddziałów wojskowych. Ich wszystkich można było w ostatnim roku szkolnym spotkać w dąbrowskiej szkole.  Jest to odpowiedź na zainteresowanie młodzieży kształceniem wojskowym a także efekt programów Ministerstwa Obrony Narodowej, które przekazuje środki w formie dotacji na zakup sprzętu i umundurowania (przy wkładzie własnym Powiatu Sokólskiego). 

26 maja 2023 roku na placu przy ulicy Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej spotkali się,  zarówno kadeci, jak i przedstawiciele instytucji i jednostek wspierających działania uczniów w mundurach. Nie zabrakło przedstawicieli samorządów : w imieniu Starosty Sokólskiego życzenia kadetom złożył Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy. Na uroczystości byli także przedstawiciele władz Gminy Dąbrowa Białostocka – Burmistrz Artur Gajlewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej  – Adam Wojteczko. Z jednostek wojskowych oczywiście obecność ze sprzętem zaakcentowały 18 Pułk Rozpoznawczy z Białegostoku (bojowy wóz piechoty) oraz 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej także z Białegostoku.  Jednym z inicjatorów spotkania było Wojskowe Centrum Rekrutacji, której szef płk Dariusz Szorc uświetnił obchody uroczystości. Nie zabrakło także przedstawicieli powiatowych służb : Policji i Straży Pożarnej (dużym zainteresowaniem cieszył się wystawiony sprzęt w formie wozu strażackiego). Obecny na spotkaniu był także przedstawiciel 18 Pułku Logistycznego z Łomży. Ciekawie prezentowało się stoisko Placówki Straży Granicznej z Kuźnicy Białostockiej, która poza sprzętem udostępniła oglądającym przenośną jednostkę nadzoru w formie specjalistycznie wyposażonego samochodu. 

Kadeci zaprezentowali przybyłym gościom pokaz musztry oraz samoobrony. Pokazali także sprzęt zakupiony ze środków MON i Powiatu Sokólskiego. Wyróżniającym się w działaniach kadetom płk Dariusz Szorc wręczył nagrody. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości uczniowie klas mundurowych podziękowali opiekunowi klas Januszowi Bielawskiemu za zaangażowanie i organizację działań wspierających aktywność kadetów dąbrowskiego ogólniaka.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w obchody Dnia Kadeta.

Tekst: Jarosław Budnik zdjęcia: Natalia Wnuk