Zajęcia przygotowawcze

Od 25 lutego 2023 r, w naszej szkole odbywają się zajęcia przygotowawcze w związku z realizacją kolejnego nowego projektu „Kulturalnie i kulinarnie” o nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077384 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Erasmus + poprzedzające mobilność do Grecji i Włoch.

Zajęcia z języka angielskiego są jednym z najważniejszych elementów przygotowujących uczniów do wyjazdu .Dzięki bardzo intensywnemu kursowi (50 godz.) uczestnicy projektu mogą podnieść swoje kompetencje językowe, co oczywiście usprawni ich komunikację podczas pobytu za granicą. Dobrze opanowany angielski pomaga w codziennych sytuacjach a przede wszystkim pomoże w porozumiewaniu się z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Zajęcia mają charakter bardzo praktyczny, uczniowie wzbogacają swoje słownictwo, ćwiczą rozumienie ze słuchu a przede wszystkim bardzo dużo rozmawiają, odgrywając różnorodne scenki na wskazane tematy lub budując dialogi.  

Na zajęciach z retoryki uczniowie poznawali zasady sztuki przemawiania oraz budowania  skutecznej oracji. Podczas zajęć w grupach projektowych uczestnicy pisali przemówienia na wybrany przez siebie temat dotyczący współczesnych problemów ekologicznych. Wypowiedzi te zostaną przez nich przedstawione w Grecji i Włoszech w formie happeningu, będą przekonywać mieszkańców greckich i włoskich miasteczek, iż zmiany służące ekologii w życiu codziennym są nieodzowne.

W ramach projektu zostały zorganizowane również zajęcia kulinarne, na których licealiści z grupy greckiej uczyli się przygotowywania potraw. Pojawią się one na festiwalu kulinarnym. Były to pyry z gzikiem (potrawa z Wielkopolski) i racuchy z jabłkami. 

Zajęcia z historii greckiej i włoskiej przybliżyły uczniom historię zabytkowych miejsc będących częścią kultury tych państw. Podczas zajęć uczestnicy przygotowywali także pytania z historii starożytnej w j. angielskim, które zostaną wykorzystane do quizów odbywających się podczas obu mobilności. Historia Grecji i Włoch jest niemożliwa do rozpatrzenia oddzielnie. Obie te kultury łączy szereg podobieństw, które zrodziły się z wpływów kultury greckiej na Rzym. W ten właśnie sposób Grecja i Włochy stworzyły niezwykle bogate i szczegółowe dziedzictwo kulturowe, które od lat fascynuje ludzi z całego świata.

W ocenie uczestniczki projektu, uczniowie, którzy zakwalifikowali się będą mieć wiele okazji, aby poznać tradycyjną kuchnię grecką i włoską. A nabyte nowe umiejętności językowe i kulturowe, a także wyjątkowe doświadczenia będą towarzyszyć przez całe życie.

Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” o nr  2022-1-PL01-KA122-SCH-000077384 finansowany jest 

z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.

tekst: Natalia Laskowska

zdjęcia: Natalia Laskowska, Natalia Wnuk