Szczęśliwie dotarliśmy do Grecji. 

Widok Morza Egejskiego i Masywu Olimpu rekompensują wszelkie trudy podróży.