O fotografii i filmie  na spotkaniu z nauczycielami akademickimi UwB

19.04. 2023 r.  uczniowie kl. I B, II A i B  oraz III B uczestniczyli w „Warsztatach
fotograficzno-filmowych” prowadzonych przez dr. Tomasza Adamskiego. Potem wysłuchali wykładu  
prof. Ewy Katarzyny Citko  „Język filmowy. Gatunki filmowe i ich specyfika, forma filmowa, czas i przestrzeń, obraz, kompozycja, dźwięk i muzyka, figury stylistyczne narracji, forma i treść
dzieła filmowego”.  Nauczyciele akademiccy z Instytutu Studiów Kulturowych zachęcali do wyboru studiów na Uniwersytecie w Białymstoku.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Akademia kompetencji kulturowych mieszkańców województwa podlaskiego”.  Nasze   liceum było jedną ze szkół objętych tym przedsięwzięciem.
Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia:Anna Kulhawik