Happening klimatyczny

Zmiany klimatyczne to jeden z głównych problemów współczesnego świata. Zmierzenia się z tym wyzwaniem podjęli się uczestnicy projektu „Kulturalnie i kulinarnie”. W formie happeningu przebrani w antyczne stroje  na głównym placu Katerini wygłosili 3 mowy oratorskie dotyczące zagrożeń klimatycznych. Zwrócili uwagę na wpływ działalności człowieka i  pogarszanie jakości klimatu. Przekonywali, iż wiele zależy od nas samych a  zmiany służące ekologii w życiu codziennym są nieodzowne.

Akcja wzbudziła duże zainteresowanie lokalnej społeczności, co ułatwiło przełamanie barier językowych i  kulturowych.

Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.