„Finis coronat opus”,  czyli żegnamy tegorocznych maturzystów 

28 kwietnia 2023 roku uczniowie trzech klas IV Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej zakończyli kolejny etap edukacyjny, uzyskując prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

W trakcie uroczystości w swoim przemówieniu dyrektor szkoły Jarosław Budnik podsumował okres czteroletniej nauki, dziękował wszystkim abiturientom za wybór szkoły a także wyrażał przekonanie, że wszyscy opuszczając dąbrowską placówkę są bardziej świadomi własnej wartości, sił i możliwości oraz będą przyczyniać się do spektakularnych zmian zastanej rzeczywistości. W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Recko został także odczytany list do maturzystów przez Romualda Gromackiego – członka Zarządu Powiatu Sokólskiego, honorowego gościa dzisiejszej uroczystości.

Po przemówieniach  najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Sokólskiego, które wręczył Romuald Gromacki.  Wysokie wyniki w nauce, sporcie i konkursach artystycznych zostały docenione nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców oraz listami gratulacyjnymi dla rodziców naszych absolwentów. 

W części artystycznej, która podsumowywała czteroletnią edukację i jednocześnie satyrycznie ujmowała szkolną rzeczywistość wystąpili uczniowie klasy Ia i III C. Została ona przygotowana pod opieką merytoryczną i artystyczną Krystyny Kopańko i Joanny Krahel. Potem były wspólne zdjęcia wszystkich abiturientów.

A na zakończenie, zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, mecz piłki nożnej: absolwenci vs nauczyciele & przyjaciele. Zwyciężyli starsi uczestnicy pojedynku wynikiem 6:4. 

Tekst: Edyta Budnik , zdjęcia: Anna Kulhawik