Branżowa szkoła w programie Ministerstwa Obrony Narodowej

24.04.2023 r. w 18. Pułku Logistycznym w Łomży w Sali Tradycji dyrektor naszej szkoły Jarosław Budnik podpisał porozumienie o współpracy z dowódcą pułku płk. Pawłem Gałązką. Wynika ono z faktu zakwalifikowania do pilotażowego projektu Branżowej Szkoły I Stopnia w Dąbrowie Białostockiej.

Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o uruchomieniu pilotażowego projektu pod nazwą : Branżowe Oddziały Wojskowe. Jest to projekt skierowany do uczniów branżowych szkół I stopnia.

Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa w ten sposób argumentował powstanie nowej inicjatywy: „Polska potrzebuje specjalistów nie tylko w przemyśle, ale i w naszej armii. Wojsko Polskie to świetny pracodawca. Możecie uczyć się od najlepszych fachowców, w nowoczesnych strukturach. Na dodatek możecie rozwijać własną karierę, służąc jednocześnie ojczyźnie. Jestem przekonany, że nawet jeżeli nie wybierzecie służby wojskowej, to doświadczenie jakie uzyskacie w kontakcie z żołnierzami, będzie procentować w każdym innym miejscu pracy”.

Do projektu zakwalifikowano  12 szkół branżowych z: Dąbrowy Białostockiej, Żywca, , Kamiennego Mostu, Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Złotowa, Grodziska Wielkopolskiego, Białej Podlaskiej, Skarszew, Pułtuska i Borka. Oznacza to, że jesteśmy jedyną szkołą w województwie podlaskim objętą działaniem nowego programu.

Realizacja programu szkolenia w BOW stanowi uzupełnienie praktycznej nauki zawodu, wynikającej z podstawy programowej dla danego kierunku kształcenia zawodowego. W ten sposób resort obrony narodowej chciałby przygotować kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej. Już dziś kucharze, kierowcy, mechanicy, elektromechanicy, blacharze czy lakiernicy samochodowi po szkołach branżowych mają ogromne szanse na podjęcie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Z czasem zapotrzebowanie na takich fachowców w wojsku tylko wzrośnie. 

Program szkolenia dla BOW jest realizowany przez 3 lata szkolne, począwszy od II semestru klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023. Obejmie minimum 120 godzin zajęć, z czego zdecydowana większość to zajęcia praktyczne, które realizowane będą w wyznaczonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobędą także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego. W ostatnim roku nauki będą mieli zagwarantowany czas w ramach godzin doradztwa zawodowego. Celem projektu jest, aby absolwenci BOW odbyli szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

W wyniku zakwalifikowania do projektu Branżowej Szkoły I Stopnia w Dąbrowie Białostockiej  Powiat Sokólski otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 32 640 zł  wynoszącą 80 proc. kosztów przeznaczonych na zakup ubioru mundurowego,  ubioru roboczego ucznia oraz narzędzia przekazu informacji. Pozostałą część na mocy porozumienia podpisanego przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Sokólskiego Jerzego Białomyzego w dniu 27 lutego 2023 roku (8160 zł) dołoży Powiat Sokólski. Jednostką patronacką dla naszej szkoły w tym nowym projekcie będzie 18 Pułk Logistyczny w Łomży.