Podsumowanie warsztatów dla nauczycieli w Grecji

11 marca 2022 r. to ostatni projektowy  dzień pobytu nauczycieli z Polski i Hiszpanii  na gościnnej greckiej ziemi w ramach realizowanego projektu „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PLO1-KA220-SCH49222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pierwsza część spotkania  miała charakter merytoryczny. Uczestnicy warsztatów podzieli się doświadczeniami z poprzednich spotkań, zanalizowano postępy działań i omawiano sposoby przezwyciężenia stwierdzonych trudności, dokonano  ewaluacji częściowej  – nauczyciele z każdego kraju przygotowali prezentację z dotychczasowych działań projektowych i przedstawili wnioski. Wypełniono także ankiety ewaluacyjne.
Kolejne wyzwania to analiza podstaw programowych i określenie różnic w zakresie nauczania ekologii w poszczególnych krajach: nauczyciele mieli za zadanie zanalizować, jakie treści, na jakich przedmiotach w poszczególnych programach  nauczania występują. Wnioski z analizy znajdą się w przygotowanej przez pedagogów publikacji.

Potem dyskutowano nad regulaminem konkursu na hasło ekologiczne. Założenia projektu przewidują, że każdy kraj będzie odpowiedzialny za przygotowanie jednego konkursu. Konkurs na hasło ekologiczne zostanie rozstrzygnięty w Grecji we wrześniu w trakcie 6. mobilności nauczycieli i uczniów do Grecji. Na zakończenie spotkania uzgodniono szczegóły z nią związane  a także doprecyzowano zadania dla poszczególnych krajów partnerskich.
Wieczorem odbyła się ceremonia rozdania certyfikatów potwierdzających udział w siedmiodniowych warsztatach. 

Delegacja polska składa serdeczne podziękowania  wszystkim nauczycielom pracującym w 3rd Senior High School „EPIFANIOS SCHOOL” z Ioanniny, zaangażowanym w organizację 5. mobilności a w szczególności: Dimitrze Katsouli  – wicedyrektor szkoły, Marice Michou, Errice Karathanasi i Sotiriosowi Siapkasowi za perfekcyjną organizację spotkań, życzliwość, poświęcony czas i ogromne serce.  

Dziękujemy bardzo!

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik