Międzynarodowe warsztaty ekologiczne dla nauczycieli w ramach projektu „Sorry, taki mamy  klimat” z programu Erasmus+

Kolejne  dni pobytu nauczycieli z Polski i Hiszpanii w  Grecji  w 3rd Senior High School „EPIFANIOS SCHOOL” w Ioanninie w ramach projektu „Sorry, taki mamy  klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przebiegały bardzo pracowicie. Nauczyciele tworzyli nowe scenariusze zajęć ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych, które w niedalekiej przyszłości będą prowadzone przez młodych uczestników projektu w polsko – grecko – hiszpańskich zespołach.  Scenariusze dotyczące przyczyn i skutków zanieczyszczenia wody a przede wszystkim ochrony ekosystemów wodnych wraz z  załącznikami, propozycją metod, form pracy i środkami dydaktycznymi zostały przygotowane przez  greckich nauczycieli biologii i chemii. Hiszpańscy i polscy pedagodzy, instruowani przez greckich kolegów przeprowadzali doświadczenia, które w najbliższej przyszłości będą udziałem młodszych uczestników mobilności w Grecji we wrześniu. Jednym z nich było przygotowanie naturalnych filtrów oczyszczających wodę, drugie badało oznaczanie pH wody z wodociągu.  

Warsztaty były bardzo merytoryczne a jednocześnie praktyczne. Ich owoce będzie można znaleźć w najnowszej publikacji, która się ukaże na zakończenie realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat”, czyli na 29 maja 2024.

Całkowita kwota dofinansowania przyznana na realizację  projektu wynosi  153 146 euro. 

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik