Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika 

W trakcie Dnia Otwartego naszą szkołę odwiedzili uczniowie szkół podstawowych z Nowego Dworu, Sidry, Dąbrowy Białostockiej, Różanegostoku, Lipska, Sokółki, Kamiennej, Zwierzyńca, Suchodoliny. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. 

Na hali a także na parkingu szkolnym, prócz prezentacji stoisk tematycznych i projektowych zorganizowano także Piknik Militarny, na którym zaprezentowały się  zaproszone służby mundurowe: policja, straż graniczna i wojsko a także nasze klasy mundurowe prezentowały sprzęt otrzymany w ramach dotacji z MON i środków Starostwa Powiatowego w Sokółce.  

Poza tym gościliśmy następujące instytucje, które wystawiały swoje stoiska:

  Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku,

  1 PBOT w Białymstoku,

  18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku,

  Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku 

  Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze,

  Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, 

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność a w szczególności:

  Dowódcy  WCR w Białymstoku, 

  Dowódcy 1 PBOT w Białymstoku i żołnierzom, 

  Dowódcy 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku i żołnierzom,

  Komendantowi Powiatowej Policji w Sokółce i funkcjonariuszom,

  Komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami,

  Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze wraz z funkcjonariuszami.

Wszystkim bardzo dziękujemy za współpracę!  

Tekst: Edyta Budnik,

zdjęcia: Natalia Wnuk, Maciej Sojka, Oliwia Kopeć