Uroczysta przysięga kadetów pierwszej klasy oddziału przygotowania wojskowego z udziałem gości.

Serdecznie dziękujemy za obecność! 24.02.2023 r. w tym wyjątkowym dla dąbrowskiej społeczności Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika dniu a przede wszystkim kadetów pierwszej klasy oddziału przygotowania wojskowego mieliśmy okazję przyjąć znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas:

• Bogusława Szczerbińska – Wicewojewoda Podlaska,

• Tomasz Madras – Wicewojewoda Podlaski,

• Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty,

• płk Jarosław Kowalewski – Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku,

• płk Paweł Adam Lachowski – Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,

• ppłk Dariusz Szorc -Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku,

• ppłk Dariusz Falkowski – Dowódca Batalionu Zabezpieczenia z 18. Pułku Logistycznego w Łomży,

• mjr Karol Stankiewicz – Zastępca Dowódcy 11 Batalionu z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

• por. Marcin Dąbrowski – z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

• st. chor. sztab. Jan Liniewski – Skład Osowiec,

• mjr Andrzej Turecki z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

• mjr Arkadiusz Tomaszewski – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej,

• por Paweł Piekarski – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze,

• mł. inspektor Sławomir Kołakowski – Komendant Powiatowy Policji w Sokółce,

• podinspektor Paweł Jakubiak – Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej,

• Anna Bojsza – pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego,

• Łukasz Owsiejko – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach,

• Zuzanna Akimowicz – Kierownik Działu Usług Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce,

• Artur Gajlewicz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej,

• Maciej Sulik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej,

• Anna Wnuk – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Białostockiej,

• Andrzej Kamliński – Dyrektor WTZ w Dąbrowie Białostockiej.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik