Ostatnie pożegnanie 

12.01.2023 r. pożegnaliśmy śp. Stanisława Konopkę – wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w l. 1964 – 91. W  ceremonii pogrzebowej, oprócz rodziny i przyjaciół, udział wzięła  cała społeczność szkolna, władze powiatowe (ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele), gminne (Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem), także absolwenci i dawni uczniowie dąbrowskiej placówki oświatowej. 

W czasie mszy św.- koncelebrowanej przez dąbrowskich absolwentów ogólniaka a jednocześnie uczniów dyrektora – w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej a także na cmentarzu, uczestniczył poczet sztandarowy oraz asysta honorowa składająca się z uczniów klas mundurowych. 

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w ceremonię pogrzebową i zapewnili jej godny charakter. 

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik