Był to dla nas dobry rok!!! Cz. I

▪️Moi drodzy, rozpocznę od tego, iż 10 minut musiałem przewijać wiadomości umieszczone na szkolnym facebooku, aby dojść do stycznia 2022 roku. A to świadczy o tym, ile się działo, a działo się, działo….

▪️Już w styczniu realizowaliśmy nabór do „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” realizowanego z programu PO WER w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów a także otrzymaliśmy informację, iż zakończona została analiza raportu końcowego projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” finansowanego ze środków programu Erasmus +, zaś jego realizacja został uznana za dobrą praktykę.

Także już tradycyjnie odbyła się Studniówka 2022 w Pensjonacie Poniatowski w Suchowoli, w dość skromnej obsadzie 90 osób. No i także tradycyjnie młodzież do poloneza przygotowała Jola Lewkowicz. W styczniu obchodziliśmy także po raz 6.w naszym liceum Dzień Judaizmu w kościele katolickim w Polsce oraz po raz po raz 19. Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika.

▪️W lutym zakwalifikowani do projektu „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku” realizowali zajęcia przygotowawcze do mobilności, odbył się Dzień Myśli Braterskiej – święto wszystkich skautów i harcerzy a także w wyniku wojny okazywaliśmy w różnej formie Solidarność z Ukrainą.

▪️1 marca zaakcentowaliśmy swój udział w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, kilka dni później cieszyliśmy się z decyzji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus, która pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła do realizacji nasz nowy projekt edukacyjny dotyczący współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. Zaś 9 marca kadeci pierwszej klasy – oddziału przygotowania wojskowego złożyli ślubowanie na sztandar szkoły przy udziale przedstawicieli władz i służb mundurowych oraz społeczności szkolnej. Uroczystość ślubowania uświetniły pokazy walk w bliskim kontakcie w wykonaniu żołnierzy z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W marcu odbyły się także Dzień Otwarty oraz Dzień Samorządności a także Dzień bez Plecaka. W tym miesiącu finalistą etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności został Kacper Zarzecki,spośród czterech uczniów awansujących do finalu, zaś szkoła wystąpiła w roli organizatora XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej mężczyzn.

▪️W kwietniu po raz kolejny uczniowie naszej szkoły otrzymali tytuł Szkoły Dialogu 2021, zaś drużyna w piłce ręcznej dziewcząt zwyciężyła w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt, zaś chłopcy w tych samych zawodach zajęli 4 miejsce. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali Paulina Sotnik (5,56) i Łukasz Marcińczyk (5,38), zaś 26 stypendiów trafiło do naszej szkoły w ramach XXXIV edycji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”. W tym samym czasie Wiktoria Jarmoszko zajęła 3. m. w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” zaś Oliwia Ryszkiewicz awansowała do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej . 23 kwietnia 2022 r. społeczność szkolna pożegnała Wicedyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej Józefa Malinowskiego, który odszedł od nas na zawsze. 29 kwietnia naukę w szkole zakończyli maturzyści.

▪️W maju młodzież z klas mundurowych uczestniczyła w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczystości upamiętniającej zmarłego w 1945 roku w obozie koncentracyjnym Mauthausen generała Edwarda Józefa Godlewskiego. Abiuterienci, zaś rozpoczęli zmagania z egzaminami maturalnymi. 23 maja 2022 roku, 21 kadetów klasy trzeciej rozpoczęło, swój pięciodniowy obóz szkoleniowy w ramach programu certyfikowanych klas wojskowych, zaś 30 szczęśliwców pod opieką 5 nauczycieli wyruszyła na 2-tygodniową przygodę do Grecji w ramach „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku”. W maju podpisana została umowa na realizację boiska wielofunkcyjnego, którego koszt zamknął się kwotą 1 061 521, 48 zł.

▪️W czerwcu w ramach rekrutacji do szkoły 70 kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz klasy sportowej, zgłosiło się do próby sprawności fizycznej. Krzysztof Boruch zwycięzcą eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i awansował do finału centralnego, Oliwia Ryszkiewicz została finalistką Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zaś Beata Pigiel także finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Oficjalnie zakończony został projekt „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku” zaś rozpoczęty został projekt ”Sorry, taki mamy klimat”. Decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zatwierdzony do realizacji został kolejny wniosek złożony w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH), czyli „Kulturalnie i kulinarnie”.

▪️2 lipca 2022 roku naszą szkołę odwiedzili sportowcy wraz ze swoim opiekunem. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, iż Ci zacni goście na swoje wyniki pracowali ponad 40 lat temu. I co najciekawsze, wraz z młodzieżą z lat 70-tych stawił się ich ówczesny nauczyciel i trener Henryk Haponik współtwórca wielu sportowych sukcesów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej w latach 1969 -1977. Rozpoczęte zostały także prace budowlane przy budowie boiska wielofunkcyjnego realizowane przez firmę Solid-Stet Sp. z o.o.ze Szczecina. Czterech, kolejnych, naszych absolwentów po odbyciu skróconej, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przystąpiło do uroczystej przysięgi.

▪️W sierpniu rozpoczęły się wyjazdy na obóz w ramach projektu Interreg Litwa -Polska ph.”Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych”. Dwa z nich miały miejsce na Litwie, zaś jeden w Polsce.

Subiektywny przegląd roku zaproponował: Jarosław Budnik