Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla każdego z nas. Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest Podarunkiem dla nas. I ten Podarunek ma być rozdawany. 

Uczniowie naszej szkoły, oprócz radości płynącej z przyjścia na świat Boga-Człowieka, chcą także przekazać wszystkim przygotowany z tej okazji montaż słowno-muzyczny, który przypomni to podniosłe wydarzenie.

Z uwagi na dużą zachorowalność uczniów montaż słowno – muzyczny został zaprezentowany on-line.

Tekst: ks. Mateusz Trochim, zdjęcia: Anna Kulhawik