Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom  Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim 

Nasze gorące podziękowania płyną także w kierunku społeczności szkolnej ze Zwierzyńca Wielkiego.

 Szczególnie gorąco dziękujemy za bardzo dobrą współpracę, życzliwość, gościnność i pomoc w realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat” p. dyrektor Marcie Truchanowicz. Jesteśmy wdzięczni także wszystkim nauczycielom, którzy umożliwili Nam realizację tego trudnego wyzwania, jakim było przeprowadzenie zajęć ekologicznych.

8 listopada 2022 roku międzynarodowa młodzież zaangażowana w projekt  ,, Sorry, taki mamy klimat” prowadziła zajęcia w języku angielskim. Praca z uczniami ze Zwierzyńca Wielkiego  była wielką przyjemnością i przyniosła uczestnikom projektu mnóstwo satysfakcji. Wykonano wiele doświadczeń, obserwacji, wyprowadzano wnioski na temat zanieczyszczenia naszego środowiska, a także rozmawiano o sposobach zmiany trybu życia na bardziej ,,ekofriendly”. 

 Mamy nadzieję, że zajęcia, które przeprowadziliśmy przyniosły pozytywne skutki w codziennym, bardziej ekologicznym życiu uczestników. Zaangażowanie w zajęcia oraz obszerna ewaluacja przeprowadzona przez uczniów ze Zwierzyńca Wielkiego, utwierdza nas w przekonaniu, że warto realizować tego typu projekty.

Tekst i zdjęcia: Oliwia Ryszkiewicz