Koalicja dla przyrody

9 listopada 2022 r. to kolejny ważny w trakcie mobilności uczniowskiej projektu „Sorry, taki mamy klimat”. To dzień konferencji klimatycznej z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedstawicieli parków narodowych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska a także uczestników projektu z trzech krajów partnerskich, czyli Polski, Hiszpanii i Grecji. Do zaproszonych gości dołączyli także dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbywała się edukacja ekologiczna lub delegacje a także Andrzej Kamliński – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

 Konferencja odbywała się w języku polskim i angielskim, tłumaczami byli uczniowie – uczestnicy projektu pod nadzorem merytorycznym anglistki Elżbiety Kondrackiej.

Na początku międzynarodowego spotkania dyrektor szkoły, a jednocześnie koordynator projektu, Jarosław Budnik przedstawił gościom idee, cele, harmonogram działań a przede wszystkim rezultaty projektu „Sorry, taki mamy klimat”. Potem działania na rzecz klimatu a przede wszystkim ekologii podejmowane przez Powiat Sokólski zaprezentował Jerzy Białomyzy, wicestarosta sokólski. O proekologicznych działaniach  gminy Dąbrowa Białostocka mówił burmistrz Artur Gajlewicz.

 Następnie można było usłyszeć 2 prelekcje o walorach i znaczeniu  parków narodowych funkcjonujących na terenie Podlasia, Narwiański Park Narodowy zareklamował Joao Matos da Costa (Portugalczyk od dziewięciu lat mieszkający w Polsce i  pracujący w Narwiańskim Parku Narodowym, zakochany w Podlasiu). O Ośrodku  Edukacji Przyrodniczej w NPN referowała  Magdalena Kowalewska. Biebrzański Park Narodowy reklamował Marcin Lićwinko. O zakresie  działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska mówiła zastępca inspektora Monika Gałązka.

 W drugiej części konferencji zaprezentowały się szkoły uczestniczące w projekcie. Każda  z nich miała za zadanie zareklamować swoją szkołę, pokazać jej dorobek w zakresie działań proekologicznych a także zaprezentować regiony, z których pochodzą poszczególni uczestnicy projektu, czyli Podlasie, Andaluzję (Hiszpania), Epir (Grecja).

 Celem projektu „Sorry, taki mamy klimat” jest podniesienie jakości działań zaangażowanych instytucji w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego. Projekt zakłada wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów i nauczycieli.

 Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej. Mobilność uczniowska dla 45 uczestników realizowana była  od 5 do 12 listopada 2022 roku.

 Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Natalia Wnuk, Oliwia Ryszkiewicz