Jak być ekofriendly?

W dniach 7-8 listopada 2022 roku w ramach mobilności uczniowskiej młodzież zaangażowana w projekt „Sorry, taki mamy klimat” w międzynarodowych grupach wcieliła się w rolę nauczycieli i prowadziła zajęcia z zakresu ekologii, dbania o środowisko a przede wszystkim podejmowania działań proekologicznych.

Lekcje odbywały się  w okolicznych szkołach  podstawowych: Dąbrowie Białostockiej, Lipsku, Różanymstoku, Nowym Dworze, Kamiennej Nowej, Zwierzyńcu Wielkim, Suchodolinie, Bagnach wg wcześniej przygotowanych  scenariuszy przez nauczycieli. Zajęcia prowadzono metodami aktywnymi i metodą obserwacji. Wykonano wiele doświadczeń, obserwacji, wyciągano wnioski na temat zanieczyszczenia naszego środowiska, a także rozmawiano o sposobach  zmiany trybu życia na bardziej ekofriendly. Wszystko to oczywiście w języku angielskim.

Uczniowie wszystkich szkół podstawowych brali aktywny udział w warsztatach i z pewnością nauczyli się czegoś nowego. 

Zaś dla uczestników projektu  to również ciekawe doświadczenie i wyzwanie, któremu, na szczęście, udało się sprostać. Dzięki tego typu zadaniom mogli polepszać i rozwijać swoje praktyczne umiejętności językowe poprzez stałe porozumiewanie się oraz współpracę z kolegami i koleżankami z Grecji i Hiszpanii.

Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej.

Tekst: Karolina Karpienia i Oliwia Kopeć, zdjęcia: uczestnicy projektu „Sorry, taki mamy klimat”