„Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”

Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła bierze udział w programie realizowanym przez Kulczyk Foundation pn. „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”. W ramach projektu, Kulczyk Foundation we współpracy z siecią Rossmann, zapewnią naszym uczennicom zapas podpasek na cały rok szkolny 2022/2023. Wraz z dystrybucją środków higienicznych szerzona będzie wiedza na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej. Przeprowadzone zostaną również szkolenia, które pomogą nauczycielom w podejmowaniu tematu menstruacji z wychowankami. Dodatkowo uczennice mają możliwość odbycia wolontariatu. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie problemowi wykluczenia menstruacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do środków higieny osobistej oraz wiedzy na temat menstruacji i dojrzewania.