Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony

Projekt ,,Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony – system szkoleniowy dla uczniów powiatu Sokólskiego edycja IV” współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Sokólskiego

W dniach 14. – 16. 10.2022r. odbyło się trzydniowe szkolenie taktyczno-poligonowe dla sześćdziesięciu chętnych kadetów z klas mundurowych LO w Dąbrowie Białostockiej. To kolejna edycja projektu ,,Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony- system szkoleniowy dla uczniów powiatu Sokólskiego edycja IV” współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Sokólskiego.
  
Pierwszego dnia kadeci uczestniczyli w  zajęciach teoretycznych: dowiedzieli się, jak wyznaczać azymut i co jest do niego potrzebne, poznawali znaki werbalne i niewerbalne oraz dowiedzieli się, czym jest liniowość wyposażenia. W godzinach wieczornych odbył się wymarsz do lasu, gdzie mogli zastosować nabytą wiedzę teoretyczną oraz przetestować niektóre elementy survivalowe (np. bytowanie w rozbitych bazach noclegowych, czyli miejscach bytowych służących jedynie do przespania się).

15.10. 2022 r. odbywały się zajęcia na pętli taktycznej: pozyskiwanie wody w terenie, wyznaczanie azymutu, rolowanie,  rolowanie z wykorzystaniem pozoracji pola walki, fire test, rozpalanie ognisk, maskowanie. Zaś wieczorem w szkole odbyły się zajęcia z postaw strzeleckich, musztry i zabawy integracyjne.

Ostatni dzień szkolenia taktyczno-poligonowego to apel końcowy, podsumowujący całokształt działań, na którym rozdano certyfikaty i wyróżnienia.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Sokólskiego jest wspieranie działań młodzieży uczących się w klasach mundurowych oraz przygotowanie ich do zawodowej służby wojskowej lub innych służb mundurowych.

Tekst i zdjęcia: Weronika Grabowska, Gabriela Hajkowska IVC