Z wizytą w Biebrzańskim Parku Narodowym 

4 września 2022 roku przybyła do naszej szkoły grupa nauczycieli z Hiszpanii i Grecji. To pierwsza wizyta zagranicznych gości w ramach projektu „Sorry, taki mamy  klimat” z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie w pierwszym dniu pobytu służyło w głównej mierze zapoznaniu się szkół partnerskich oraz uzgodnieniu szczegółów programowych związanych z realizacją projektu. Niewątpliwą atrakcją turystyczną była wizyta w Biebrzańskim Parku Narodowym na ścieżce edukacyjnej Szuszalewo – Nowy Lipsk połączona z przeprawą promową przez rzekę Biebrzę. Dziękujemy bardzo pracownikom BPN : Justynie Pińkowskiej, Marcinowi Lićwinko oraz zastępcy dyrektora BPN Mariuszowi  Siłakowskiemu za merytoryczne i organizacyjne wsparcie naszej wyprawy.