Tworzenie biznesplanu

W dniach 19-22.09.2022r. piętnaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w kolejnej odsłonie projektu „Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach programu Interreg V- A Litwa –Polska. Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

W ramach zajęć uczestnicy nabierali nowych doświadczeń dotyczących prowadzania własnej działalności oraz pisania biznesplanów. W trakcie szkolenia  tworzyli własne plany biznesowe.

 Pozyskane umiejętności od profesjonalistki- Doroty Sikorskiej- Znosko z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłości a miło spędzony czas w trakcie szkolenia będzie zachęcał do dalszego pogłębiania wiedzy biznesowej.

Projekt jest koordynowany przez Powiat Sokólski w trzech liceach ogólnokształcących. 

Składamy serdeczne podziękowania Joannie Bieszczad – kierownik referatu rozwoju i Iwonie Woronowicz – odpowiedzialnej za realizację powyższego projektu za dobrą współpracę.

Tekst: Kornelia Mandziej kl III B, zdjęcia: Dymitr Myśliwiec, Kornelia Mandziej, Natalia Laskowska