Spotkanie z funkcjonariuszkami z Wydz. ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

 14.09 2022 r.  na godzinie wychowawczej uczniowie klas II i III dąbrowskiego ogólniaka uczestniczyli w godzinnej prelekcji prowadzonej przez funkcjonariuszki  Paulinę Olechno i Annę Olechowską z Wydziału ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są przyczyny zachowań suicydalnych wśród młodzieży oraz jak można temu zjawisku zapobiegać.

Ważny apel wybrzmiał podczas spotkania: każdy z nas nie powinien być obojętnym na cierpienie młodego człowieka będącego w kryzysie emocjonalnym.Powinien przeciwstawiać się także wszelkim nieakceptowalnym zachowaniom, reagować, a jeśli działanie przekracza jego możliwości powiadomić kompetentnych dorosłych.

 10 września  każdego roku obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Zapobiegania

Samobójstwom. Starosta Sokolski  Piotr Rećko w 2022 r. został koordynatorem akcji informacyjno-

– edukacyjnej dot. tego problemu na terenie powiatu sokólskiego.

Tekst: Agnieszka Dzienisik