Białostocki Salon Maturzystów „Perspektywy 2022”

 23.09.2022 uczniowie klas IV A, IV B i IV C wzięli udział w Salonie Maturzystów „Perspektywy 2022”, który odbył się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Uczestnictwo w  tym wydarzeniu miało na celu pomoc tegorocznym maturzystom w bliższym zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w Formule 2023, w wyborze optymalnej ścieżki przyszłej kariery edukacyjnej a także z ofertami uczelni wyższych z regionu i całego kraju.

Maturzyści mieli okazję wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy prezentowali naszym uczniom zmiany w nowej formule egzaminu maturalnego 2023 z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Ponadto na stoiskach prezentujących uczelnie wyższe z różnych miast w Polsce (m.in. Politechnika Białostocka i jej wydziały, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), ich przedstawiciele kompetentnie  informowali o wymogach rekrutacyjnych na studia w roku 2023 i opowiadali o możliwościach, jakie dają nam studia właśnie w ich placówkach.

Żaden z maturzystów nie wyszedł z uczelni z pustymi rękoma- każdy z nich otrzymał upominki reklamujące poszczególne uczelnie wyższe, które zainteresowały ich w sposób szczególny (m.in. długopisy, ołówki, worki, liczne ulotki). Uczestnicy Salonu Maturzystów mieli również możliwość odebrania „Informatora dla Maturzystów 2023” oraz kodów rabatowych na zakup repetytoriów maturalnych.

Wyjazd był wspaniałą okazją do bliższego zapoznania się z kierunkami studiów, jakie interesują naszych uczniów, a zdobyta na nim wiedza z pewnością pomoże maturzystom w wyborze uczelni wyższej. Dlatego też teraz, usatysfakcjonowani, ze wzbogaconą wiedzą na temat egzaminu maturalnego, zabieramy się do dalszych przygotowań maturalnych.

Tekst: Urszula Toczko kl IV B, zdjęcia: Gabriela Marchel, Joanna Karpienia kl. IV B