Zawieszeni w chmurach…

Zwiedzanie to jedna z ważniejszych wartości dodanych  realizowanego „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach ,,Ponadnarodowej mobilności uczniów”. Sobotę tj. 28.05.2022 r, uczestnicy projektu poświęcili na zwiedzanie Meteorów, które są jednym z najpiękniejszych atrakcji turystycznych Grecji. Wpisane na Listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowią połączenie cudu natury z geniuszem dawnych budowniczych. Majestatyczne kilkusetmetrowe masywy skalne, z usadowionymi na szczytach wiekowymi monastyrami, wyglądają, jakby były zawieszone w chmurach. W przeszłości klasztory były miejscem, w którym kształtowała się prawosławna literatura oraz sztuka.

Współcześnie tylko sześć klasztorów jest zamieszkanych i toczy się w nich normalne życie monastyczne. Nam udało się zobaczyć Klasztor Warłama wraz z katolikonem pod wezwaniem Wszystkich Świętych (XVI .) oraz Kaplicę pod wezwaniem Trzech Hierarchów z XVII wieku.

Projekt został sfinansowany z UE kwotą 247 181,00 PLN    w proporcji 94,29% budżet środków europejskich    i 5,71% środki budżetu Państwa.

tekst: Edyta Budnik,

zdjęcia: Natalia Wnuk